Om Linderöd

 

Linderöd är ett samhälle med cirka 700 invånare som ligger uppe på Linderödsåsen tre mil söder om Kristianstad och fem mil norr om Lund vid väg E 22. Genom åren har befolkningsmängden varierat från hela 1020 personer 1950 till endast 692 1980.

Här finns skola med klasserna F-3, förskola och fritids. Vi har bygdegård, idrottsplats, sporthall och tennisbana (grus), I byn finns också bygghandel, en välsorterad lanthandel, café och klädesbutik mm. För den som vill övernatta finns både motell och campingplats.

Det finns ett bibliotek i skolan som har öppet tisdagar 14.30-18.30.

Naturen runt byn är enastående vacker med skogar av ek, bok, björk och andra lövträd, bland annat lind, varifrån Linderöd fått sitt namn. Linde är pluralformen av lind och slutledet -röd kommer från det gamla ordet rödja, som betyder röja. Linderöd betyder alltså ungefär ”en röjning i lindeskogen”.

 

Historia

 

Diabas

Bjära naturreservat är ett omväxlande landskap som domineras av bokskog med inslag av andra lövträd såsom lind, lönn och avenbok.

Vid Bjära går lättvittrad och näringsrik diabas i dagen vilket givit upphov till en rik vegetation av t ex storrams, gulplister och skogsbingel. Norr om Bjära ligger en liten hagmark och en bäck rinner i den västra delen där det också finns flera vackra stengärdsgårdar.

Amanda Fondell

Amanda idol 2011

 

 

 

 

Amanda Fondell, Linderöds egen Idol-vinnare, tog hem segern 2011.

 

Boarps hed

Är ett naturreservat ca 3 km väster om Linderöd. Ett exempel på den äldre typ av betesmark som de tidigare vanliga ljunghedarna representerade.

Landskapet är småkulligt med ljung, en och betande kreatur. I augusti blommar ljungen och heden framstår i sin bästa färgprakt. Kulturlandskap sedan stenåldern.

20160608_190317