Vad vi har gjort

Under årens lopp har Byagillet bland annat gjort följande:

 • tagit initiativ så att vi fick sporthall i Linderöd 1988
 • en informationsbroschyr över Linderöd 1988
 • nyckelringar och bildekaler har tagits fram 1988
 • bänkar och blomsterarrangemang har ordnats i byn 1988
 • linderödsskyltar vid infarterna till byn har ordnats 1988
 • ordnat bygdedagar och höstmarknad 1988, 1989
 • medverkat vid olika evenemang bl a i Stockholm 1988, 1989
 • ordnat olika hembygdskvällar med filmvisning 1988
 • ordnat rastplats vid Holmö 1989 samt därefter städat den ideellt till och med 1995
 • ordnat temadagar för eleverna i Linderöds skola 1989 – 1995
 • skänkt volleybollnät till gymnastiksalen 1990
 • inköpt tavlor med motiv från Linderöd 1991
 • medverkat vid riksmarschen 1994 – 1995, 1997
 • låtit tillverka linderödssouveniren keramikvas med lindlöv 1993
 • planterat lindar i Linderöd 1995
 • ordnat tröjor med linderödssymbol 1997
 • ordnat isbana i byn 1997
 • ordnat med utsmyckning av tunneln i Linderöd 1999
 • planterat blomlökar på olika platser i byn under ett flertal år
 • bekostat blommorna på refugerna i Linderöd under ett flertal år
 • rustat upp motionsslingan och ordnat grillplats 1998 – 1999
 • inköpt volleybollnät till kommunens äng och ordnat turnering 1999, 2000, 2001
 • satt upp fotbollsmål på kommunens äng 1999
 • ordnat tipspromenader under sommaren 2000
 • ordnat stengärdesläggningskurser
 • ordnat självförsvarskurser under 2000
 • har köpt in William Lengertz böcker. Dessa finns på Linderöds Bibliotek
 • ordnat utflykt till Fjällmossen (orrspel) under 2000 och 2001
 • haft gökotta i Byrhult våren 2000
 • ordnat liekurs under 2001, 2002, 2003
 • planerat och ordnat fritidsverksamhet i ”Vita skolan” 2001 – 2007
 • ordnat blomsterkurs under 2002, 2005, 2006
 • ordnat en Röda Kors-kurs i barnolycksfall 2003
 • ordnat stämpelkurs för vykort 2003

  Vykort
  Vykort
 • ordnat och satt upp ljusslingor i lindträden vid busshållplatsen 2003
 • sponsrat föreläsning av brandman från discobranden i Göteborg 2003
 • ordnat trädgårdsdag tillsammans med Hushållningsgillet 2004
 • ordnat med julkon som dekoration vid busshållplatsen 2005 samt därefter satt upp julslingor i den vid jultid varje år
 • tagit fram en broschyr över Linderöd i samverkan med projektet Linderöd och Framtiden
 • fotograferat hus i Linderöd och skrivit om dem 2005 – 2008
 • medverkat i broschyren Linderödsåsens Turism med början 2007
 • varit initiativtagare till att Ivar Mattsons Bygdefilmer har kopierats över till DVD 2008
 • tagit bort sly och grenar längs ”Kärleksstigen” på Kyrkans mark 2009
 • låtit kopiera Bo Helgessons film om Linderöd till DVD samt haft filmvisningskväll och visat filmen 2009
 • låtit fotografera gravstenarna på Linderöds kyrkogård 2010
 • arrangerat cykelrunda på Sveriges nationaldag 2011-2015
 • arrangerar foto-orientering i byn 2011, 2013, 2016
 • varit medarrangör till julmarknaden vid Linderöds Lanthandel 2011, 2012
 • ordnat med firande av Amanda Fondell som vann Idol 2011
 • satt upp marschaller i byn vid Allhelgonahelgen med början 2011
 • ordnat städdag tillsammans med andra föreningar 2012, 2013, 2016, 2017, 2019
 • ordnat två informationsträffar angående fiber 2012
 • anordnat stickcafé i samarbete med Carita på Café Stationen 2012
 • arrangerade en Quiz på idrottsplatsen 2013
 • varit initiativtagare till att en fiberarbetsgrupp bildades 2013
 • var med i arrangemanget Tårtkalaset när Kristianstad firade 400 år, 2014
 • ordnade två Linderödsdagar med aktiviteter i Bygdegården, på skolgården och på Linderöds idrottsplats
 • bidragit med pengar till en hjärtstarter som finns på Danska kläder 2015. 2020 finns den i Lanthandeln
 • arrangerat cykelrundor i byarna runt Linderöd under sommaren 2016
 • medverkat vid Hemvändardag under 2017
 • medverkat och varit med och ordna motorvägsloppet vid invigningen av nya E22 under 2017
 • erhållit tavlor av konstnären Lundström 2018
 • bidragit med synpunkter till A Stjärnström angående ombyggnad av vägen genom Linderöd 2018
 • anordnade filmkväll 28/2 i Linderöds Församlingshem 2019
 • satt ut ett bänkbord vid Holmö 2019
 • sponsrat med 500 kr till Fladdermussafari i kyrkans regi 2019
 • hade kyrksöndag och serverade pizzaslice och cider 2019
 • ordnat föreläsning med Henrik Widergren. Han föreläste om ”Medicinens sjuka historia”. Bygdegården var fullsatt. Uppskattad föreläsning 2019
 • ordnat föreläsning om solceller 2020