Byagillet

Vad är byagillet?

Linderöds Byagille är en ideell förening som verkar för byns utveckling och fortlevnad, för sammanhållning och trivsel.

Vad gör byagillet?

Vi ordnar några sammankomster varje år där byns invånare kan umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Nationaldagsfirande med cykelrunda och tipspromenad, foto-orientering och filmkväll är några exempel på genomförda aktiviteter.

Vad har byagillet gjort tidigare?

Byagillet var exempelvis pådrivande vid byggandet av sporthallen, vilket skedde helt ideellt. Många av linderödsborna hjälpte till.

Vi har också tagit fram en turistbroschyr över Linderöd, planterat träd och blommor, ställt ut bänkar vid gamla busshållplatsen och mycket annat.

Se vidare under fliken ”vad vi har gjort”.

Bli medlem

Vill ni stödja vår verksamhet genom att bli medlem i Linderöds Byagille, kan ni betala in på bankgiro 5179-8114.

Familj: 80:-
Enskild medlem: 50:-

Glöm inte att ange ert namn!

mailadress: linderods.byagille@gmail.com

Styrelsen
Ordförande: Jan Andersson
Vice ordförande: Ann-Kristin Strandkvist
Sekreterare: Ann Mari Byrhult
Kassör: Gunilla Gustavsson
Övriga: Åsa Månsson, Maria Wigenstorp, Jeanette Lübeck
Suppleanter: Anci Ostenfeld, Isac Larsson, Christina Cardell och Per-Erik Kvarnerup