Att bo i Linderöd

 
Bostäder/tomter

Är du intresserad av att bo i Linderöd titta på mäklarnas hemsidor, annonser och i lokaltidningen Kristianstadsbladet.

Det går också bra att kontakta Kristianstad Kommun. Se: http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Lediga-villatomter/ 

Det finns även ett antal hyreslägenheter. Dels de så kallade ”Pensionärsbostäderna” vid Nils Måns väg, med 11 lägenheter. Dessa förvaltas av Kristianstadsbyggen, ABK. Vid Masurkavägen finns 9 privatägda marklägenheter i tre byggnader.

Byagillet arbetar för att det skall byggas såväl villor som flerbostadshus i Linderöd.

Ni som är intresserade av att bo i Linderöd får gärna kontakta Byagillet så att vi kan visa att det finns intresse i våra diskussioner med kommunen.

flygfoto Linderöd färg troligen 1983

Sporthallen

Sporthallen vid Linderöds skola används flitigt av både skolbarn och glada pensionärer. Sedan några år tillbaka ägs sporthallen av Kristianstads kommun.

Linderöds skola

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/skolornas-hemsidor/Linderods-skola/

Linderöds förskola

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/forskolornas-hemsidor/Linderods-forskola/

Biblioteket

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Kultur-Fritid/Bibliotek/Biblioteken/Linderods-bibliotek/

Telefonnumret till biblioteket är 044 – 13 45 57 eller 044 – 13 67 20.

Kommunikationer

http://www.skanetrafiken.se/templates/SearchTimeTable.aspx?id=34468&epslanguage=SV

E22

Utbyggnaden av E22 på sträckan Hörby – Linderöd är klar. Sträckan förbi Linderöd påbörjad. För ytterligare information se Trafikverkets hemsida.

P1010543