Att bo i Linderöd

Bostäder/tomter

Är du intresserad av att bo i Linderöd titta på mäklarnas hemsidor, annonser och i lokaltidningen Kristianstadsbladet.

Det går också bra att kontakta Kristianstad Kommun. Se: https://www.kristianstad.se/sv/

Det finns även ett antal hyreslägenheter. Dels på Nils Måns väg. Dessa förvaltas av Kristianstadsbyggen, ABK. På Mazurkavägen och Sjöbergs väg finns privatägda marklägenheter.

Ni som är intresserade av att bo i Linderöd får gärna kontakta Byagillet så att vi kan visa att det finns intresse i våra diskussioner med kommunen.

flygfoto Linderöd färg troligen 1983

Sporthallen

Sporthallen vid Linderöds skola används flitigt av både skolbarn och glada motionärer. Sedan några år tillbaka ägs sporthallen av Kristianstads kommun.

Linderöds skola och förskola

https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/

Biblioteket

https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/bibliotek/

https://snokabibliotek.se/web/arena

Telefonnumret till biblioteket är 044 – 13 45 57.

Kommunikationer

Buss till Kristianstad samt Lund och Malmö går täta turer genom byn. För mer information se Skånetrafikens hemsida. https://www.skanetrafiken.se/

E22

Utbyggnaden av E22 på sträckan Hörby – Linderöd och sträckan förbi Linderöd är klara. Trafiksituationen genom byn har blivit mycket lugnare.

P1010543